ITTjänst-GNR
C programmering på grund och medel avancerad nivå

C är programmeringsspråkens grundsten. C uppfanns redan på 1970-talet och är ett mycket effektivt programeringsspråk för att skriva program som både kommunicerar med användare på högnivå och med datorn och hårdvaran på låg nivå. Språket är också ett mycket bra verktyg för att skriva program som styr kringutrustning och mätinstrument. Det är finns också väldigt många optimeringsmöjligheter inbyggt i språket vilket innebär att man kan skriva väldigt effektiva program. Slutligen finns det inga färdiga bibliotekt för minneshantering, stränghantering och sökning. Detta faktum innebär att man får skriva egna rutiner för detta och verkligen lär sig att förstå grunderna.

Kursen innehåller:

Längd: 1 -3 dagar beroende på deltagarnas kunskapnivåer
Pris: 3000kr per deltagare och dag