ITTjänst-GNR
Grundläggande Java programmering

I den här kursen får du lära dig grunderna i det objekorienterade programmeringsspråket Java. Språket är modernt och lättare att lära sig än t.ex. C++. En annan stor fördel är att program som skrivs i Java kan köras på fler olika plattformar som Windows och Linux utan att skrivas om.

Kursen innehåller följande moment: Längd: 1dag
Pris: 4500kr+ moms plus 1200+moms per deltagare