ITTj�nst-GNR
Grunderna i Officepaketet

Officepaketet är marknadens största kontorsprogram. Vi lär dina medarbetare grunderna i detta.

Kursen innehåller följande moment:

Längd: 1dag
Pris:4500kr+moms plus 1200+moms per deltagare